DRONNINGLUND KUNSTCENTER

B I O G R A P H Y

J A N · A G E R B O

   

Født 1971

Uddannet skulptør på Aarhus Kunstakademi 1995-1999  

Arbejder med skulptur og grafik

Freelance undervisning + Bestillingsarbejde varetages

 

Medlem af

Dansk Billedhuggersamfund

ProKK – bestyrelsesmedlem fra 2014-2015

B I O G R A P H Y

   

J A N · A G E R B O

Født 1971

Uddannet skulptør på Aarhus Kunstakademi 1995-1999  

Arbejder med skulptur og grafik

Freelance undervisning + Bestillingsarbejde varetages

 

Medlem af

Dansk Billedhuggersamfund

ProKK – bestyrelsesmedlem fra 2014-2015

// Randers Kommunes Erhvervspris 2020

Den 7. januar 2020 blev Randers Kommunes Erhvervspris, skulpturen...

// Homo Migrans · Skulptur Ølgod

H O M O   M I G R A N S [ Menneskets...

// Dronninglund Kunstcenter

Værket “Hen over tid”, der i sommeren 2018 var en del af...

// Randers Kommunes Erhvervspris 2019

THE SAME PROCEDURE AS LAST YEAR ….      ...

// Skulpturbiennale 2018 DBS

Jan Agerbos vandrende mænd kommer én i møde på ruten....

E X H I B I T I O N S

A C T U A L // U P C O M I N G

 

A C T U A L

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

SKULPTURBY GIVE

Skulpturby.dk

U P C O M I N G

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

C O N T A C T

 

 

C O N T A C T

 

C O N T A C T

J A N · A G E R B O

 

S L E T T E R H A G E V E J   3 4 A

8 4 2 0   K N E B E L

 +45 50 72 60 82

 

M O N O C H R Ō M E

P O P · U P · A R T ·  G A L L E R Y

C O P Y R I G H T

© 2 0 2 0 · A L L · R I G H T S · R E S E R V E D // J A N · A G E R B O
 

 

 

© 2 0 2 0 // J A N · A G E R B O