JAN AGERBO

S K U L P T Ø R  ·  G R A F I K E R

F Ø D T  1 9 7 1

·

BRONZE

SCULPTURE

·

 

WOOD

SCULPTURE

·

 

PAPERWORK

ETCHING · CHARCOAL · INDIAN INK · DRAWING · LINOCUT

PORTFOLIO

PROJECTS

·

 

” Med tydelige spor af håndens modellering står skulpturerne, som var de lige blevet født ud af en urmasse …..

Tom Jørgensen / kunstanmelder

” Med tydelige spor af håndens modellering står skulpturerne, som var de lige blevet født ud af en urmasse …..


Tom Jørgensen / Kunstanmelder

 

E X H I B I T I O N

P E R M A N E N T / T E M P O R A R Y / U P C O M I N G

P E R M A N E N T

·

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BIBLIOTEKSHAVEN BRAMMING

·

DRONNINGLUND KUNSTCENTER

·

COMWELL

COPENHAGEN PORTSIDE

·

S K U L P T U R B Y   G A L T E N

·

S T O Y  :  A A R H U S

T E M P O R A R Y  &  U P C O M I N G 

·

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

E G E B Æ K S V A N G   K I R K E

E S P E R G Æ R D E

” Æ O N “

Fra 15. september 2023

·


// Randers Kommunes Erhvervspris 2024

      RANDERS KOMMUNES ERHVERVSPRIS 2024   ·   vinder K R O N J Y L L A N...

// ÆON : Egebæksvang Kirke _ Espergærde

Æ O N     · E G E B Æ K S V A N G   K I R K E E S P E R G Æ R D E · ÅBNING AF UDSTILLINGEN PÅ...

// KKV : Bohuslän

Dansk-svensk sommerudstilling af billedhuggere fra Dansk Billedhuggersamfund & KKV Kunstnernes...

// Refleksion · Skulptur Ølgod

25 kunstnere fra Dansk Billedhuggerssamfund udstiller Den Polykrome Skulptur · Skulptur Ølgod...

comwell copenhagen portside

SKULPTURBIENNALE 2018 DBS

Jan Agerbos vandrende mænd kommer én i møde på ruten. Det er storslået og tankevækkende. Udstillingens højdepunkt set herfra …

J A N · A G E R B O

·

 +45 50 72 60 82

 

M O N O C H R Ō M E

P O P · U P · A R T ·  G A L L E R Y

jeg søger nerven og rytmen – ånden !
det spirende og dynamiske
sjælelige karakterer med indre kraft
fortællinger fra generationer

Jan Agerbo | 2010

” jeg søger nerven og rytmen – ånden !
det spirende og dynamiske
sjælelige karakterer med indre kraft
fortællinger fra generationer


Jan Agerbo

C O P Y R I G H T

© 2 0 2 4 · A L L · R I G H T S · R E S E R V E D // J A N · A G E R B O