DRONNINGLUND KUNSTCENTER

B I O G R A P H Y

J A N · A G E R B O

   

Født 1971

Uddannet skulptør på Aarhus Kunstakademi 1995-1999  

Arbejder med skulptur og grafik

Freelance undervisning + Bestillingsarbejde varetages

 

Medlem af

Dansk Billedhuggersamfund

ProKK – bestyrelsesmedlem fra 2014-2015

B I O G R A P H Y

   

J A N · A G E R B O

Født 1971

Uddannet skulptør på Aarhus Kunstakademi 1995-1999  

Arbejder med skulptur og grafik

Freelance undervisning + Bestillingsarbejde varetages

 

Medlem af

Dansk Billedhuggersamfund

ProKK – bestyrelsesmedlem fra 2014-2015

// Homo Migrans · Skulptur Ølgod

H O M O   M I G R A N S [ Menneskets...

// Dronninglund Kunstcenter

Værket “Hen over tid”, der i sommeren 2018 var en del af...

// Randers Kommunes Erhvervspris 2019

THE SAME PROCEDURE AS LAST YEAR ….      ...

// Skulpturbiennale 2018 DBS

Jan Agerbos vandrende mænd kommer én i møde på ruten....

// Solo Exhibition · Ulstrup Slot

Hvorfor begær for døden? Et blankt papir eller en ren...

E X H I B I T I O N S

A C T U A L // U P C O M I N G

 

A C T U A L

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

H O M O   M I G R A N S

[ Menneskets evige vandring ]

25. MAJ – 29. SEPTEMBER 2019

·

INTERNATIONAL SKULPTURUDSTILLING I ØLGOD

DANSK BILLEDHUGGERSAMFUND & SKULPTUR ØLGOD

·

43 billedhuggere fra

Sverige, Finland, Rusland, Estland, Litauen, Tyskland, Holland, Italien og Danmark

+

SKULPTURBY GIVE

Skulpturby.dk

U P C O M I N G

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

C O N T A C T

 

 

C O N T A C T

 

C O N T A C T

J A N · A G E R B O

+45 50 72 60 82

M O N O C H R Ō M E

P O P   U P   A R T   G A L L E R Y

C O P Y R I G H T

© 2 0 1 9 · A L L · R I G H T S · R E S E R V E D // J A N · A G E R B O
 

 

 

© 2 0 1 9 // J A N · A G E R B O