Lonesome Rider

B R O N Z E S K U L P T U R  //  > L O N E S O M E   R I D E R  <

C I R E · P E R D U E  //  2 0 1 6  //  

U N I K U M

S I Z E ; [ L. 9,5 cm / H. 16 cm / B. 6 cm ]

!

VED INTERESSE RETTES HENVENDELSE TIL JAN AGERBO PÅ SMS : 50 72 60 82  ELLER MAIL : agerbo22@gmail.com

 

kr. 6,500.00