Model #4

B R O N Z E S K U L P T U R  +  A M E R I K A N S K   V A L N Ø D 

> M O D E L  # 4 <

C I R E · P E R D U E  // 2 0 2 2 // 

U N I K U M

S I Z E ; [ L. 8 cm / H. 41 cm / B. 6,5 cm ]

!

VED INTERESSE RETTES HENVENDELSE TIL JAN AGERBO PÅ SMS : 50 72 60 82  ELLER MAIL : agerbo22@gmail.com

 

kr. 3,800.00