S K I K K E L S E R

T R Æ S K U L P T U R E R  //  > S K I K K E L S E R <

E G E T R Æ + S H O U · S U G I · B A N  //  2 0 2 2

U N I K U M

S I Z E ; [ H. 70-122 cm ]

D K K ; 2 5 0 0 – 6 5 0 0 ,-

!

VED INTERESSE RETTES HENVENDELSE TIL JAN AGERBO PÅ SMS : 50 72 60 82  ELLER MAIL : agerbo22@gmail.com

LIGNENDE SKULPTURER KAN SES HOS STOY : AARHUS + HOS alton&heim : AARHUS