Sletterhage fyr | Helgenæs

B R O N Z E S K U L P T U R  //  > S L E T T E R H A G E   F Y R  |  H E L G E N Æ S <

 //  2 0 2 1

L I M I T E D   E D I T I O N   O F  8

S I Z E ; [ H. 11 cm / Diam. 3,5 cm ]

!

VED INTERESSE RETTES HENVENDELSE TIL JAN AGERBO PÅ SMS : 50 72 60 82  ELLER MAIL : agerbo22@gmail.com

 

kr. 1,800.00